%PDF-1.5 %热热热?1 0 obj <> endobj 2 0 obj <>/Metadata 4681 0 R>> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <>/ExtGState<>>>/Group<>/StructParents 0/Tabs/S>> endobj 5 0 obj <>stream 1 0 0 -1 0 842 cm q 1 g 0 0 m 600 0 l 600 450 l 0 450 l h f* Q q 1 0 0 1 0 450 cm q 1 g 0 0 m 600 0 l 600 450 l 0 450 l h f* Q Q /Artifact <> BDC q 1 0 0 1 90 42.54999924 cm -90 0 m 505.34997559 0 l 505.34997559 19.25799942 l -90 19.25799942 l h W n BT /FAAAAH 9 Tf 1 0 0 -1 93.59999847 9.14099979 Tm 0 g [<0003000400050006000700080009000A000B000C000A000D000E000F00100011>] TJ /FAAABB 9 Tf [(LOF)] TJ /FAAAAH 9 Tf [<00150016001700180019001A001B001C001D001E0011>] TJ /FAAABB 9 Tf [(2018)] TJ /FAAAAH 9 Tf [-250<00230024>] TJ /FAAABB 9 Tf [-250(2)] TJ /FAAAAH 9 Tf [-250<00250015>] TJ ET q 0 G 0.75 w -1.45000005 18.88299942 m 416.79998779 18.88299942 l S Q Q EMC /Artifact <> BDC q 1 0 0 1 90 774.89202881 cm -90 0 m 505.34997559 0 l 505.34997559 17.50799942 l -90 17.50799942 l h W n BT /FAAAAH 9 Tf 1 0 0 -1 171.67500305 9.14099979 Tm 0 g [<0024>] TJ /FAAABB 9 Tf [( 1 )] TJ /FAAAAH 9 Tf [<0026>] TJ /FAAABB 9 Tf [( )] TJ /FAAAAH 9 Tf [<0027>] TJ /FAAABB 9 Tf [( 60 )] TJ /FAAAAH 9 Tf [<0026>] TJ ET Q EMC q 1 0 0 1 90 72 cm q 1 0 0 1 24 0 cm /P <> BDC BT /FAAABB 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm /GS1 gs 0 g [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 23.39999962 cm /P <> BDC BT /FAAABB 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm /GS2 gs 0 g [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 46.79999924 cm /P <> BDC BT /FAAABB 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm /GS3 gs 0 g [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 70.19999695 cm /P <> BDC BT /FAAABB 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm /GS4 gs 0 g [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 93.59999847 cm /P <> BDC BT /FAAABB 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm /GS5 gs 0 g [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 117 cm /P <> BDC BT /FAAABB 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm /GS6 gs 0 g [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 0 140.3999939 cm /P <> BDC BT /FAAABJ 16 Tf 1 0 0 -1 58.63899994 21.47500038 Tm 2 Tr 0 g 0.45714286 w 0 G [<0003>-7<0004>-7<0005>-7<0006>-7<0007>-7<0008>-7<0009>-7<000A>-7<000B>-7<000C>-7<000A>-7<000D>-7<000E>-7<000F>-7<0010>-7<0011>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAACD 16 Tf 1 0 0 -1 316.43099976 21.47500038 Tm [(L)-3(O)-4(F)] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAABJ 16 Tf 1 0 0 -1 340.59899902 21.47500038 Tm [<0015>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAACD 16 Tf 1 0 0 -1 356.71099854 21.47500038 Tm 1 Tr /GS7 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 0 171.6000061 cm /P <> BDC BT /FAAABJ 16 Tf 1 0 0 -1 135.17100525 21.47500038 Tm 2 Tr 0 g 0.45714286 w 0 G [<0016>-7<0017>-7<0018>-7<0019>-7<001A>-7<001B>-7<001C>-7<001D>-7<001E>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAACD 16 Tf 1 0 0 -1 280.1789856 21.47500038 Tm 1 Tr /GS8 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 0 202.80000305 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 207.67500305 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS9 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 226.19999695 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS10 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 0 249.6000061 cm /P <> BDC BT /FAAABJ 12 Tf 1 0 0 -1 139.34100342 22.20999908 Tm 2 Tr 0 g 0.34285715 w 0 G [<0011>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAABB 18 Tf 1 0 0 -1 151.42500305 22.20999908 Tm 0 Tr [(2018)] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAAAH 18 Tf 1 0 0 -1 191.92500305 22.20999908 Tm [<00230024>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAABB 18 Tf 1 0 0 -1 232.42500305 22.20999908 Tm [(2)] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAAAH 18 Tf 1 0 0 -1 245.92500305 22.20999908 Tm [<0025>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAABJ 12 Tf 1 0 0 -1 263.92498779 22.20999908 Tm 2 Tr [<0015>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 276.00900269 22.20999908 Tm 1 Tr /GS11 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 280.79998779 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS12 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 304.20001221 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS13 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 327.6000061 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS14 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 351 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS15 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 0 374.3999939 cm /P <> BDC BT /FAAABJ 12 Tf 1 0 0 -1 111.00299835 16.1060009 Tm 2 Tr 0 g 0.34285715 w 0 G [<000F>-7<0010>-7<0029>-7<002A>-7<002B>-7<002C>-7<0003>-7<0004>-7<000F>-7<0010>-7<0029>-7<002A>-7<002D>-7<002E>-7<002F>-7<0030>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 304.34698486 16.1060009 Tm 1 Tr /GS16 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 0 397.79998779 cm /P <> BDC BT /FAAABJ 12 Tf 1 0 0 -1 111.00299835 16.1060009 Tm 2 Tr 0 g 0.34285715 w 0 G [<000F>-7<0010>-7<0031>-7<0029>-7<002B>-7<002C>-7<0032>-7<0033>-7<0034>-7<0035>-7<0036>-7<0037>-7<002D>-7<002E>-7<002F>-7<0030>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 304.34698486 16.1060009 Tm 1 Tr /GS17 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 421.20001221 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS18 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 444.6000061 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS19 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 468 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS20 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 491.3999939 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS21 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 514.79998779 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS22 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 538.20001221 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS23 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 0 561.59997559 cm /P <> BDC BT /FAAAAH 18 Tf 1 0 0 -1 144.67500305 22.20999908 Tm 0 g [<00380039003A003B0023003C003D>] TJ ET EMC /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 270.67498779 22.20999908 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS24 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 592.79998779 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS25 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 616.20001221 cm /P <> BDC BT /FAAACD 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm 1 Tr 0.34285715 w /GS26 gs 0 G [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 639.59997559 cm /P <> BDC BT /FAAABB 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm /GS27 gs 0 g [( )] TJ ET EMC Q q 1 0 0 1 24 663 cm /P <> BDC BT /FAAABB 12 Tf 1 0 0 -1 0 16.1060009 Tm /GS28 gs 0 g [( )] TJ ET EMC Q Q 1 0 0 -1 0 842 cm endstream endobj 6 0 obj <>stream
 • 勇士狂追浓眉哥组超级豪阵 汤神追梦恐成交易筹码 2019-02-21
 • 千山药机董事长:正请求金融机构不抽贷 2019-02-20
 • 习近平致信祝贺人民日报创刊70周年 2019-02-20
 • 国际锐评:美方反复无常,中方洞若观火,同等反制! 2019-02-19
 • 2017“大地飞歌”门票热销 电子票卡可乘公交地铁 2019-02-19
 • 快递员手绘北京避堵地图走红 网友:比导航牛 2019-02-18
 • 和平安全的基石 共同繁荣的纽带——国际社会高度评价上合组织促稳定谋发展 2019-02-17
 • 利好不断!新能源汽车正在迎来春天 2019-02-17
 • 【十九大·理论新视野】为什么把“社会主义现代化强国”作为奋斗目标? 2019-02-16
 • 全国“非遗”保护工作先进名单公布 2019-02-15
 • 统计局发布70城房价数据 一线城市房价持续下降 2019-02-15
 • 超暖!警犬撒娇“喊累” 民警弯腰揉脸安抚 2019-02-14
 • 《对话·寓言2047》第二季在京首演 张艺谋玩起艺术与科技的碰撞 2019-02-13
 • 祁县市监局积极推进商事制度改革 2019-02-13
 • 刚发布!南昌这8家学校、幼儿园被立案查处!家长速看 2019-02-12